[Poznań] Zespół budynków wielorodzinnych, Poznań Podolany

ilość mieszkań: 215

powierzchnia użytkowa mieszkań: 12 300 m2

projekt: 2016

Projekt budynków wielorodzinnych na poznańskich Podolanach. Zaproponowany układ urbanistyczny stanowi zwarty i spójny zespół składający się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B i C. Wszystkie budynki zaprojektowano jako średniowysokie. W przeważającej części projektuje się budynki jako V – kondygnacyjne z miejscowym podniesieniem do VI kondygnacji w obrębie ok. 30% powierzchni każdego z budynków.

rzemiosło architekci wielorodzinna podolany

VI kondygnacje, o lekko zwiększonym obrysie, stanowią dominantę dla każdego z budynków.
Zabieg ten ma swoją kontynuację w obrębie IV i V kondygnacji tworząc niewielkie przewieszenie nad piętrami poniżej.

2a

Zaprojektowano zróżnicowane mieszkania od jedno do pięciociopokojowych o powierzchniach dostosowanych do struktury poszczególnych mieszkań. Cześć mieszkań z kuchniami zaprojektowano tak, aby umożliwić zlokalizowanie aneksu kuchennego w pokoju dziennym oraz wykorzystanie pomieszczenia kuchni na dodatkowy pokój. W centrum zespołu budynków zaproponowano stworzenie wspólnego wnętrza urbanistycznego będącego rodzajem „wewnętrznego dziedzińca”. Zlokalizowane będą tam przestrzenie wspólne dla mieszkańców – place zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji typu: ścieżki zdrowia, elementy siłowni zewnętrznych oraz miejsca rekreacyjne.

3a

Drogi dojazdowe – ciągi pieszo jezdne zaproponowano po zewnętrznej stronie całego zespołu. Będą one pełniły również funkcję dróg pożarowych i ewakuacyjnych. Pod całym zespołem zlokalizowane są dwie podziemne hale garażowe z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi właściwymi dla planowanej funkcji budynków. W halach garażowych proponuje się również zlokalizować miejsca gromadzenia odpadów.

4a